count(具体字段)怎么转换成sqlsugar的写法 返回

求助
3 453

select count(usid) from base_account where usoldusername = 'abc'

例如这条怎么转?

热忱回答3

 • 仔细看看文档

  0 回复
 • 菜鸟 菜鸟 VIP0
  2019/12/3

  //可以生成SQL语句select count(usid) from base_account where usoldusername = 'abc'

  var strSql = context.Queryable<base_account>().Where(c => c.usoldusername == "abc").Select<base_account>("Count=count(usid)").ToSql();


  int count = context.Queryable<base_account>().Where(c => c.usoldusername == "abc").Select<base_account>("Count=count(usid)").Count();


  0 回复
 • @菜鸟:第一条可以,第二条报异常。谢谢了!image.png

  0 回复

版块

学习文档

最新会员

发布达人

回贴达人